Nieuwsberichten


40 jarig jubileum vereniging

10 juli 2022

Een terugblik op een geslaagde middagBurgemeester Sacha Ausems bezoekt ons complex

3 augustus 2021

 

Waalwijks nieuwe burgemeester wordt in het kader van ontdekken van de gemeente door de raadsleden mee op pad genomen. Raadslid Yvette Ypelaar nam haar mee naar ons volkstuinencomplex. 

Ze omschrijft het zelf als volgt: 'Wat een letterlijk en figuurlijk heerlijke middag. Echt onthaasten, mooie ontmoetingen en heerlijk eerlijk eten! Er wordt veel gedeeld en uitgedeeld. Ik ben vertrokken met een zak vol groente. Vanavond weer eens boterboontjes gegeten!

Voor mensen met een kleine beurs is er groente gratis verkrijgbaar in de kast bij de ingang (zie foto). Bedankt voor de gastvrijheid en de heerlijkheden Hans, Jac, Elly, Karim en Siem. Dank je wel Yvette, voor deze ervaring.'

 
Bericht van gemeente Waalwijk

02 juli 2021

 

Geachte heer Claassen, beste Jac,

 

Vanavond heb ik de uitslag ontvangen van het PFAS onderzoek op het volkstuinders complex.

Omdat ik de tuinders niet langer in spanning wil laten, mail ik jou dit vooralsnog positieve bericht, met het verzoek de tuinders te informeren.

Hieronder deel ik de tekst uit de mail die ik heb ontvangen van de Antea Groep. Het uitgebreide rapport ontvang ik begin volgende week en zal jullie dan ook verder informeren.

 

Op woensdag 30 juni 2021 heeft op de volkstuinvereniging gelegen te Haven 8 in Waalwijk bodemonderzoek plaatsgevonden. Tijdens het veldwerk  zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

De bovengrond van de locatie is onderzocht op het voorkomen van PFAS. Tijdens het opstellen van de PFAS-bodemkwaliteitskaart voor Haven 8 bleek deze laag de hoogste concentraties aan PFAS (met name PFOS) te bevatten.

Van het verzamelde monstermateriaal zijn 3 mengmonsters samengesteld en in een laboratorium geanalyseerd op het RIVM adviespakket PFAS van 12 juli 2019.

Uit de analyses en de toetsing van de gegevens blijkt dat ter plaatse van de volkstuinen geen PFAS concentraties zijn aangetoond boven de hergebruikersnorm voor PFAS houdende grond.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dilek Odabasi-Seker

Wethouder I College van B&W


Brabants Dagblad, 30 juni 2021


Bodemonderzoek

19 juni 2021

 

Wethouder Odabasi heeft vanmorgen op het complex verteld waarom er een bodemonderzoek wordt ingesteld op de tuinen van onze vereniging. Duidelijk is aangegeven dat bij de GOL-onderzoeken in de buurt een hogere dan wettelijk toegestane waarde is aangetroffen van PFAS-stoffen, een verzamelnaam van chemische door de mens gemaakte stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. (Bron: www.rijksoverheid.nl) 

 

Uit voorzorg heeft de wethouder snel en adequaat gehandeld en is o.m. opdracht gegeven aan een bureau om een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van dit soort stoffen op ons terrein. Komende week zullen bodemmonsters genomen worden op ons complex. De uitslag van dit bodemonderzoek wordt over maximaal twee weken verwacht. 

 

Wat zijn de consequenties van de uitslag? Dat hangt af van de gesignaleerde waarden. Bij onderschrijding is er niets aan de hand. Bij overschrijding zullen zeker maatregelen genomen moeten worden met als ultieme, donkerste scenario de sluiting van het complex en verhuizing naar een nieuwe locatie. Gezien de achtergrond van de voormalige landbouwgronden, waarop wij momenteel tuinieren, gaat het bestuur uit van handhaving van de bestaande situatie.

 

Wij wachten de uitslag van het bodemonderzoek door Antea af en hopen uiteraard op een voor de vereniging én de gemeente Waalwijk positieve uitslag. Wij informeren u onmiddellijk zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

 

Wij danken mevrouw Odabasi voor de uitleg en antwoorden op de vele vragen.


Sneeuw

13 februari 2021


Verlenging lockdown maar we gaan door

12-01-2021

 

De lockdown is verlengd t/m 9 februari 2021. Wat betekent dat voor ons als volkstuinders?

Het bestuur handhaaft de huidige situatie: het verenigingsgebouw blijft gesloten, voor het overige blijft het volkstuincomplex toegankelijk. Uiteraard onder de beperkingen die algemeen van toepassing zijn, waarbij het in acht nemen van een afstand van 1,5 meter verreweg de belangrijkste is.

 

Hou vol. Het licht aan het einde van de tunnel is in zicht. Velen van u zijn al bezig met zaaien of opkweken van warmte minnende gewassen zoals de vele exotische pepers. De inkoopcommissie is druk doende met de verwerking van de bestellingen en het bestuur is bezig het jaar af te sluiten. Wij gaan u daarover uitvoerig informeren en verantwoording afleggen zodra dit verantwoord is. Het jaar 2019 komt dan ook aan bod.

 

De facturen voorde verenigingsbijdrage voor het jaar 2021 zijn inmiddels verstuurd. Wij zien uw betaling graag vóór 31 maart 2021 tegemoet. Betaal op tijd, wij hebben er een hekel aan boetes uit te schrijven.

 

Met vriendelijke tuingroet,

 

Jac Claassen, voorzitter

 Nederland 5 weken in strenge lockdown

15-12-2020

 

In de persconferentie van maandagavond 14 december 2020 heeft premier Rutte verteld dat Nederland vijf weken lang in een strenge lockdown gaat. Deze lockdown zal tot 19 januari 2021 duren. 

Doelstelling: het beperken van het aantal contacten tussen de inwoners om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Middel: Tot 19 januari 2021 mogen maximaal twee mensen op 1,5 meter afstand van elkaar contact maken. 

 

Wat betekent dit voor onze vereniging?

Vanaf heden tot gelden de volgende maatregelen op ons volkstuincomplex ' De goede aarde’:

 • de kantine annex clubhuis gaat op slot. 
 • u mag met (een groep van) maximaal 2 mensen samen afspreken of met alle mensen die bij uw huishouden horen. Dit geldt ook voor buiten.

Daarbij onderstaande algemene basisregels in acht nemen:

 • blijf thuis bij klachten en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is. 

Als volkstuinders verkeren wij in de uitzonderlijk bevoorrechte positie dat wij onze mooie hobby hebben kunnen uitoefenen in de moeilijke tijden die achter ons liggen. En dat blijven we doen in de komende periode van lockdown.

Laten we goed op elkaar letten.

 

Jac Claasen, voorzitter.Corona en de volkstuinen

30 maart 2020

 

Volgens het NOS journaal van 30 maart 2020 gaat op volkstuincomplexen alles z'n gangetje. Dat klopt als een bus. (De foto's zijn tv beelden).

Maar....... blijf de 1,5 meter afstand van elkaar aanhouden. Stay safe!


De tuin in vogelvlucht

februari 2020Vanuit de lucht gezien

december 2019

 

Onze medetuinier Ad van Brunschot laat dit keer vanuit de lucht zien hoe goed ons complex er uit ziet.  Wil je dat ook eens bekijken klik dan hiernaast op het filmpje.Aanhanger huren

november 2019

 

Wil je de aanhanger van onze vereniging huren neem dan altijd contact op met Nico van Meer.

Het bedrag ad € 7,50 wordt vooraf betaald.

Daarna krijg je de sleutel en kun je het slot verwijderen.

Na gebruik de aanhanger schoonmaken, slot terugzetten en de aanhanger weer onder het afdak zetten.

Sleutel retour naar Nico.

De aanhanger is alleen te huren voor ritten die de tuin betreffen. 


oktober 2019


Filmactiviteiten

Zondag 1 september worden er op ons complex filmopnamen gemaakt door het bedrijf "Filmit" uit Tilburg. 

Op verzoek van de gemeente Waalwijk maakt zij een promotiefilmpje ter promotie van de groenten-ruil app "vers uit de tuin".

Dit zal gebeuren op tuin 10 en tuin 62. Uiteraard met instemming van het bestuur en de betreffende tuiniers.

 

De vereniging heeft er zelf geen bemoeienis mee en alle tuinen zijn op deze dag normaal toegankelijk. De overlast zal minimaal zijn. Waar nodig vragen wij om uw medewerking.


Overkapping

18 augustus 2019

 

Tijdens het oogstfeest in niet alleen de waterleiding feestelijk in gebruik genomen, maar ook de overkapping die door enkele tuiniers is gemaakt. 


Diefstal op het complex

Zaterdag, 23 maart 2019
Geen goed nieuws. Vanmorgen zijn we als leden aangelopen tegen weer een inbraak op ons complex. De inbrekers hebben zich toegang verschaft via het hek bij het laatste tuintje dat grenst aan de Visbankweg, helemaal achteraan het complex.
De sloten van de drie verenigingscontainers zijn doorgeslepen. De volstrekt antieke Goldoni frees van 40 jaar oud is weggesleept via het middenpad naar achteren. Ook het aggregaat (Honda) is weggehaald alsmede een kleine hydraulische pomp.
Alle schuurtjes van de afzonderlijke leden zijn bezocht en waar nodig met grof geweld opengebroken. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat vooral elektrisch handgereedschap is weggehaald.
Welke actie(s) te ondernemen?
 1. Wij verzoeken iedere tuinbezitter de opstallen met inventaris te controleren. Is er iets gestolen of beschadigd, meldt dit dan bij uw verzekering. Op verzoek sturen wij u een verslag van de aangifte toe. Repareer, indien nodig, zsm slot en kozijn.
 2. Als vereniging hebben wij inmiddels onze eigen verzekering benaderd. De diefstal van spullen uit de inventaris zullen worden opgegeven. Afrastering en frees zijn niet verzekerd.
 3. Wij zullen zsm aangifte van de inbraak en vernielingen doen bij de politie.
Wilt u nog meer informatie dan kunt u het bestuur altijd benaderen.
Tot slot: als vereniging zijn wij niet verzekerd voor uw eigen schuurtje/kastje en inventaris. U dient daartoe zelf de nodige stappen te ondernemen. In de meeste polisvoorwaarden zijn dit soort zaken uitgesloten.


Volkstuincomplex in de verdrukking

Omroep Brabant, 20 maart 2019

 

Volkstuincomplex De Goede Aarde in de "verdrukking" door oprukkende industrie en megawindmolens kopt dit artikel bij Omroep Brabant met daar ook een live interview met enkele tuiniers. Als je het wilt lezen, zien en horen: klik hier.


Rabobank clubkas 2018


Windmolens

Brabants Dagblad, 2 november 2018


Windmolens

Brabants Dagblad, 9 oktober 2018


Gezelligheid bij Piet Jonkers


Onderzoek naar marterachtigen

28 september 2018
 
Habitus is een ecologisch adviesbureau (www.habitus.nl).
In opdracht van een ingenieursbureau, dat werkt voor de gemeente Waalwijk, wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kleine marterachtigen.
Dit onderzoek houdt verband met de komst van een windmolenpark.
In overleg met het bestuur van de vereniging is gistermiddag overgegaan tot plaatsing van een aantal buizen en camera's op verschillende perceeltjes.
Over veertien dagen wordt alles opgehaald.
Wij zijn benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek.

Electriciteit

25 april 2018

 

Met ingang van heden hebben we stroom op de tuin. Zo kunnen we het wat comfortabeler gaan maken in het verenigingsgebouwtje en ontstaan er meer mogelijkheden op het complex.

Er zijn nog geen gebruiksregels en die zijn in principe ook niet nodig meent het bestuur.

Het is niet de bedoeling dan Jan en Alleman nu kabels uit gaat rollen om een sprinklerinstallatie op te bouwen.

Neem contact op met de technische commissie (Nico van Meer, Hans van der Lee en Tom van de Schans) als er zich bijzondere situaties voordoen of als u technische vragen heeft.


100 sporken zijn geplant en nog wat bedrijvigheid

24 maart 2018

 

Veel tuinen zijn weer klaar om het nieuwe seizoen in te gaan. De grond ligt er prachtig bij. Hier en daar wordt nog een tuin gefreesd door Siem. 

Met een aantal mensen zijn de 100 sporken of vuilbomen geplant aan de Oostzijde van het complex. Na gedane arbeid stond de koffie met wat lekkers klaar voor de vrijwilligers.


24 maart 2018


Stoken op de tuin

23-02-2018

 

Op de laatste algemene ledenvergadering is uitvoerig gedebatteerd over het gebruik van de kachels en de overlast daarvan. Afgesproken is dat deze zijn toegestaan mits geen overlast wordt veroorzaakt. Heeft een medetuinier bezwaren dan dient de kacheleigenaar op eerste aangeven zijn stookactiviteiten stop te zetten.

Op zich blijkt deze afspraak gelukkig goed te werken.

 

Maar, wat blijkt, door sommige volkstuinders worden grote hoeveelheden spaanplaat, meubelplaat, geverfd en behandeld hout verstookt. Dit is absoluut niet de bedoeling. De gebruikte brandstof geeft giftige dampen af, is gevaarlijk voor mens en dier en is tevens slecht voor het milieu.

WIJ STAAN ALLEEN ONBEHANDELD HOUT TOE ALS BRANDSTOF VOOR DE KACHELS

De betrokkenen zijn en worden hierop aangesproken.


Stormschade

23-01-2018

 

Door de storm van 18 januari is de vlaggenmast op het complex plat gegaan.

Gelukkig hebben Hans van der Lee en Nico van Meer hem weer overeind geholpen.


12 januari 2018


Financiële ondersteuning


Grelinette (woelvork)

14-12-2017

 

De vereniging heeft een grelinette of woelvork aangeschaft die de leden van het complex op hun perceel mogen gebruiken.

Deze woelvork staat in het verenigingsgebouw en kun je daar pakken.

Na gebruik zo spoedig mogelijk terugzetten voor andere tuiniers.

De woelvork is gegraveerd en traceerbaar, dus ga er zorgvuldig mee om.

 

Nadelen van spitten:

 • spitten is een aanslag op je rug
 • het gooit grondlagen door elkaar. Aerobe bacteriën en schimmels bevinden zich met name in de bovenste 10 cm van je moestuin. Als je ze ondergraaft sterven ze massaal af
 • als je je grond omkeert komen heel veel onkruidzaden naar boven

Voordelen van de woelvork:

 • de woelvork is veel vriendelijker voor je rug
 • de woelvork is ontworpen om de grond te breken, niet om om te gooien: de grondlagen blijven intact

Hoe werkt het:

 • duw de tanden van de vork verticaal in de grond en trek de stelen naar je toe, naar beneden; daarmee licht je de kluiten op en worden ze gebroken
 • trek de woelvork uit de grond en zet een stap achteruit voor de volgende insteek

 Windvangers

6 december 2017

Er zijn weer 40 nieuwe laurierstruiken geplant aan de westkant van ons complex. We hopen dat ze dit keer wél goed aan zullen slaan.
Er zijn weer 40 nieuwe laurierstruiken geplant aan de westkant van ons complex. We hopen dat ze dit keer wél goed aan zullen slaan.

Rabobank clubactie

30 oktober 2017

Deze week is door Ilona van de Velden, namens Rabobank Waalwijk, de cheque overhandigd aan de voorzitter van onze vereniging, met het mooie bedrag van € 259, 31.
Als vereniging zijn wij hier uiteraard erg bij mee. Een mooie aanvulling voor onze kas. 
Onze dank gaat uit naar iedereen die gestemd heeft op onze vereniging en naar de Rabobank voor deze mooie actie.


Halloween

28 oktober 2017


Oogstfeest

17 september 2017

We kijken terug op een geweldige dag.
Het 'Koken voor elkaar' is uitstekend geslaagd te noemen. Iedereen heeft kunnen proeven van talloze lekkernijen, die dóór de leden vóór de leden gemaakt waren. En uiteraard het feestmaal van onze kok Giacomo alias Sjaak.
Namens het bestuur iedereen hartelijk dank voor uw inbreng.

15 juli 2017


Rabobank clubactie steunt de volkstuin

2 juli 2017

 

Hoe word ik lid van de RABO bank zodat ik straks mijn stem kan uitbrengen?

 

Ga naar de inlogpagina van de Rabo bank. Log in en scrol helemaal naar beneden.

Daar vind je in een van de kolommen het woord: LEDEN.

Klik dit aan en scrol weer helemaal naar beneden. Daar vind je het inschrijfformulier.

Als je dit invult en verzendt ben je lid en krijg je straks bij de Clubactie van de Rabo recht op drie stemmen.


De nieuwe blinkende maaier

26 april 2017


Waterpomp

14 april 2017

 

Per vandaag is de pomp achter op het complex keurig opgeleverd door de terreincommissie!

Dat we er maar veel plezier van mogen hebben.We kunnen weer

25 maart 2017

 

Bedrijvigheid op de tuin en genieten van het mooie weer.


22 maart 2017


Handkar nr 2 is ook klaar

De 1/4 m3 handkar is ook weer als nieuw. Puik werk Hans van der Lee en Nico van Meer.

Jeroen Berendsen, bedankt voor de sjablonen.


Handkarren kunnen er weer jaren tegen

26 januari 2017

Hans van der Lee en Nico van Meer zijn flink aan het werk geweest om onze handkarren flink op te knappen!


7 januari 2017

De tuin ligt er heel verlaten bij
De tuin ligt er heel verlaten bij

Brief aan gemeente Waalwijk

7 december 2016

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad van 5 december jl. heeft het bestuur op 7 december 2016 een schrijven verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk en alle raadsfracties.

In deze brief spreken wij onze bezorgdheid uit over de plannen van enkele ondernemers betreffende de huisvesting van grote aantallen arbeidsmigranten naast ons complex, in de hoek begrensd door de Weteringweg, Gasoyensesteeg en de Visbankweg.

De plannen zijn voor ons niet acceptabel.