Nieuwsberichten


Waalwijk, 31 maart 2020

Beste leden,


Onderstaand meer informatie over het coronavirus, direct geplukt van de site van het RIVM.
Samengevat: Een goede hand- en hoesthygiëne in combinatie met goed schoonmaken helpt je in het voorkomen van besmetting.


Met vriendelijke groet,

 

Jac Claasen, voorzitter

 

 

Wat kunnen wij op ons volkstuincomplex doen om de nadelig gevolgen van het coronavirus tegen te gaan? Hieronder vindt u de o.i. belangrijkste vragen en de antwoorden in onze situatie. Op de site van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kunt u verder vele antwoorden vinden op tal van vragen. Hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden die wij voor u geselecteerd hebben.


Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen? 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar. 
 • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik.
 • Geen handen schudden
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

 

Waarom mag ik geen handen meer schudden?

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

 

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen?

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans op dat je ziek wordt, maar ook dat je anderen besmet. Door zeep gaat de 'lipidenlaag' kapot waar het virus in zit en gaat het virus dood. Daarom is wassen met zeep heel effectief. Kijk hier voor tips over hoe je goed je handen kunt wassen.

 

Waarom moet ik in mijn elleboog niezen of hoesten, en niet in mijn handen?

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door in je elleboog te niezen of hoesten, verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

 

Wat wordt bedoeld met social distancing, en waarom is dat belangrijk ?

Door social distancing, ook wel sociale onthouding genoemd, heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

 

Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is. De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

 

Waarom moet je afstand houden tot anderen en mag je niet meer met groepen van 3 personen of meer afspreken?

Afstand houden betekent dat je 1,5 meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar om jezelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Als je niest komen deze druppels zelden verder dan 1,5 meter. Door afstand te houden en contacten te vermijden, kan het nieuwe coronavirus zich minder makkelijk verspreiden.

 

Helpen paracetamol, ibuprofen of andere medicijnen tegen het nieuwe coronavirus?

Er is (nog) geen medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Paracetamol en ibuprofen helpen niet om van het virus te genezen, maar kunnen klachten van koorts, keelpijn en malaise verminderen. Er is nu geen bewijs dat het gebruik van paracetamol of ibuprofen (of diclofenac, of naproxen, zogenoemde NSAID’s) de ziekte door het virus juist verergeren. Paracetamol heeft de voorkeur, want dat geeft de minste bijwerkingen.

 

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen COVID-19?

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.

 


Corona en de volkstuinen

30 maart 2020

 

Volgens het NOS journaal van 30 maart 2020 gaat op volkstuincomplexen alles z'n gangetje. Dat klopt als een bus. (De foto's zijn tv beelden).

Maar....... blijf de 1,5 meter afstand van elkaar aanhouden. Stay safe!


De tuin in vogelvlucht

februari 2020Vanuit de lucht gezien

december 2019

 

Onze medetuinier Ad van Brunschot laat dit keer vanuit de lucht zien hoe goed ons complex er uit ziet.  Wil je dat ook eens bekijken klik dan hiernaast op het filmpje.Aanhanger huren

november 2019

 

Wil je de aanhanger van onze vereniging huren neem dan altijd contact op met Nico van Meer.

Het bedrag ad € 7,50 wordt vooraf betaald.

Daarna krijg je de sleutel en kun je het slot verwijderen.

Na gebruik de aanhanger schoonmaken, slot terugzetten en de aanhanger weer onder het afdak zetten.

Sleutel retour naar Nico.

De aanhanger is alleen te huren voor ritten die de tuin betreffen. 


oktober 2019


Filmactiviteiten

Zondag 1 september worden er op ons complex filmopnamen gemaakt door het bedrijf "Filmit" uit Tilburg. 

Op verzoek van de gemeente Waalwijk maakt zij een promotiefilmpje ter promotie van de groenten-ruil app "vers uit de tuin".

Dit zal gebeuren op tuin 10 en tuin 62. Uiteraard met instemming van het bestuur en de betreffende tuiniers.

 

De vereniging heeft er zelf geen bemoeienis mee en alle tuinen zijn op deze dag normaal toegankelijk. De overlast zal minimaal zijn. Waar nodig vragen wij om uw medewerking.


Overkapping

18 augustus 2019

 

Tijdens het oogstfeest in niet alleen de waterleiding feestelijk in gebruik genomen, maar ook de overkapping die door enkele tuiniers is gemaakt. 


Diefstal op het complex

Zaterdag, 23 maart 2019
Geen goed nieuws. Vanmorgen zijn we als leden aangelopen tegen weer een inbraak op ons complex. De inbrekers hebben zich toegang verschaft via het hek bij het laatste tuintje dat grenst aan de Visbankweg, helemaal achteraan het complex.
De sloten van de drie verenigingscontainers zijn doorgeslepen. De volstrekt antieke Goldoni frees van 40 jaar oud is weggesleept via het middenpad naar achteren. Ook het aggregaat (Honda) is weggehaald alsmede een kleine hydraulische pomp.
Alle schuurtjes van de afzonderlijke leden zijn bezocht en waar nodig met grof geweld opengebroken. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat vooral elektrisch handgereedschap is weggehaald.
Welke actie(s) te ondernemen?
 1. Wij verzoeken iedere tuinbezitter de opstallen met inventaris te controleren. Is er iets gestolen of beschadigd, meldt dit dan bij uw verzekering. Op verzoek sturen wij u een verslag van de aangifte toe. Repareer, indien nodig, zsm slot en kozijn.
 2. Als vereniging hebben wij inmiddels onze eigen verzekering benaderd. De diefstal van spullen uit de inventaris zullen worden opgegeven. Afrastering en frees zijn niet verzekerd.
 3. Wij zullen zsm aangifte van de inbraak en vernielingen doen bij de politie.
Wilt u nog meer informatie dan kunt u het bestuur altijd benaderen.
Tot slot: als vereniging zijn wij niet verzekerd voor uw eigen schuurtje/kastje en inventaris. U dient daartoe zelf de nodige stappen te ondernemen. In de meeste polisvoorwaarden zijn dit soort zaken uitgesloten.


Volkstuincomplex in de verdrukking

Omroep Brabant, 20 maart 2019

 

Volkstuincomplex De Goede Aarde in de "verdrukking" door oprukkende industrie en megawindmolens kopt dit artikel bij Omroep Brabant met daar ook een live interview met enkele tuiniers. Als je het wilt lezen, zien en horen: klik hier.


Rabobank clubkas 2018


Windmolens

Brabants Dagblad, 2 november 2018


Windmolens

Brabants Dagblad, 9 oktober 2018


Gezelligheid bij Piet Jonkers


Onderzoek naar marterachtigen

28 september 2018
 
Habitus is een ecologisch adviesbureau (www.habitus.nl).
In opdracht van een ingenieursbureau, dat werkt voor de gemeente Waalwijk, wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kleine marterachtigen.
Dit onderzoek houdt verband met de komst van een windmolenpark.
In overleg met het bestuur van de vereniging is gistermiddag overgegaan tot plaatsing van een aantal buizen en camera's op verschillende perceeltjes.
Over veertien dagen wordt alles opgehaald.
Wij zijn benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek.

Electriciteit

25 april 2018

 

Met ingang van heden hebben we stroom op de tuin. Zo kunnen we het wat comfortabeler gaan maken in het verenigingsgebouwtje en ontstaan er meer mogelijkheden op het complex.

Er zijn nog geen gebruiksregels en die zijn in principe ook niet nodig meent het bestuur.

Het is niet de bedoeling dan Jan en Alleman nu kabels uit gaat rollen om een sprinklerinstallatie op te bouwen.

Neem contact op met de technische commissie (Nico van Meer, Hans van der Lee en Tom van de Schans) als er zich bijzondere situaties voordoen of als u technische vragen heeft.


Zaaikalender volgens de maan 2018

17 april 2018

Zaaikalenders die zijn gekoppeld aan een bepaald jaar zijn meestal gebaseerd op de stand van de maan. Hierbij wordt door deze stand bepaald wat de beste tijd is om te zaaien, verplanten, oogsten, snoeien etc. Bij volle maan groeien planten iets harder doordat er extra licht beschikbaar is. Ook wordt gedacht dat de zwaartekracht van de maan subtiele invloed heeft op het groeiproces van planten. Net zoals de maan eb en vloed veroorzaakt.

Kort samengevat luidt de aanbeveling om:

 • Niet te zaaien bij volle of nieuwe maan
 • Bij wassende maan bladgroenten en bloemen te zaaien en
 • Bij afnemende maan wortelgewassen

Door de wetenschap worden deze theorieën soms beschouwd als pseudowetenschap omdat de moestuin adviezen niet altijd overtuigend kunnen worden onderbouwd met bewijs. Tegelijkertijd zijn er dus wel tal van redenen te bedenken dat de invloed van de maan wel degelijk een gunstige invloed kan hebben op de groei van gewassen.

Download
Zaaikalender volgens Maria Thun
zaaikalender 2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB


100 sporken zijn geplant en nog wat bedrijvigheid

24 maart 2018

 

Veel tuinen zijn weer klaar om het nieuwe seizoen in te gaan. De grond ligt er prachtig bij. Hier en daar wordt nog een tuin gefreesd door Siem. 

Met een aantal mensen zijn de 100 sporken of vuilbomen geplant aan de Oostzijde van het complex. Na gedane arbeid stond de koffie met wat lekkers klaar voor de vrijwilligers.


24 maart 2018


Stoken op de tuin

23-02-2018

 

Op de laatste algemene ledenvergadering is uitvoerig gedebatteerd over het gebruik van de kachels en de overlast daarvan. Afgesproken is dat deze zijn toegestaan mits geen overlast wordt veroorzaakt. Heeft een medetuinier bezwaren dan dient de kacheleigenaar op eerste aangeven zijn stookactiviteiten stop te zetten.

Op zich blijkt deze afspraak gelukkig goed te werken.

 

Maar, wat blijkt, door sommige volkstuinders worden grote hoeveelheden spaanplaat, meubelplaat, geverfd en behandeld hout verstookt. Dit is absoluut niet de bedoeling. De gebruikte brandstof geeft giftige dampen af, is gevaarlijk voor mens en dier en is tevens slecht voor het milieu.

WIJ STAAN ALLEEN ONBEHANDELD HOUT TOE ALS BRANDSTOF VOOR DE KACHELS

De betrokkenen zijn en worden hierop aangesproken.


Stormschade

23-01-2018

 

Door de storm van 18 januari is de vlaggenmast op het complex plat gegaan.

Gelukkig hebben Hans van der Lee en Nico van Meer hem weer overeind geholpen.


12 januari 2018


Financiële ondersteuning


Grelinette (woelvork)

14-12-2017

 

De vereniging heeft een grelinette of woelvork aangeschaft die de leden van het complex op hun perceel mogen gebruiken.

Deze woelvork staat in het verenigingsgebouw en kun je daar pakken.

Na gebruik zo spoedig mogelijk terugzetten voor andere tuiniers.

De woelvork is gegraveerd en traceerbaar, dus ga er zorgvuldig mee om.

 

Nadelen van spitten:

 • spitten is een aanslag op je rug
 • het gooit grondlagen door elkaar. Aerobe bacteriën en schimmels bevinden zich met name in de bovenste 10 cm van je moestuin. Als je ze ondergraaft sterven ze massaal af
 • als je je grond omkeert komen heel veel onkruidzaden naar boven

Voordelen van de woelvork:

 • de woelvork is veel vriendelijker voor je rug
 • de woelvork is ontworpen om de grond te breken, niet om om te gooien: de grondlagen blijven intact

Hoe werkt het:

 • duw de tanden van de vork verticaal in de grond en trek de stelen naar je toe, naar beneden; daarmee licht je de kluiten op en worden ze gebroken
 • trek de woelvork uit de grond en zet een stap achteruit voor de volgende insteek

 Windvangers

6 december 2017

Er zijn weer 40 nieuwe laurierstruiken geplant aan de westkant van ons complex. We hopen dat ze dit keer wél goed aan zullen slaan.
Er zijn weer 40 nieuwe laurierstruiken geplant aan de westkant van ons complex. We hopen dat ze dit keer wél goed aan zullen slaan.

Rabobank clubactie

30 oktober 2017

Deze week is door Ilona van de Velden, namens Rabobank Waalwijk, de cheque overhandigd aan de voorzitter van onze vereniging, met het mooie bedrag van € 259, 31.
Als vereniging zijn wij hier uiteraard erg bij mee. Een mooie aanvulling voor onze kas. 
Onze dank gaat uit naar iedereen die gestemd heeft op onze vereniging en naar de Rabobank voor deze mooie actie.


Halloween

28 oktober 2017


Oogstfeest

17 september 2017

We kijken terug op een geweldige dag.
Het 'Koken voor elkaar' is uitstekend geslaagd te noemen. Iedereen heeft kunnen proeven van talloze lekkernijen, die dóór de leden vóór de leden gemaakt waren. En uiteraard het feestmaal van onze kok Giacomo alias Sjaak.
Namens het bestuur iedereen hartelijk dank voor uw inbreng.

15 juli 2017


Rabobank clubactie steunt de volkstuin

2 juli 2017

 

Hoe word ik lid van de RABO bank zodat ik straks mijn stem kan uitbrengen?

 

Ga naar de inlogpagina van de Rabo bank. Log in en scrol helemaal naar beneden.

Daar vind je in een van de kolommen het woord: LEDEN.

Klik dit aan en scrol weer helemaal naar beneden. Daar vind je het inschrijfformulier.

Als je dit invult en verzendt ben je lid en krijg je straks bij de Clubactie van de Rabo recht op drie stemmen.


De nieuwe blinkende maaier

26 april 2017


Waterpomp

14 april 2017

 

Per vandaag is de pomp achter op het complex keurig opgeleverd door de terreincommissie!

Dat we er maar veel plezier van mogen hebben.We kunnen weer

25 maart 2017

 

Bedrijvigheid op de tuin en genieten van het mooie weer.


22 maart 2017


Handkar nr 2 is ook klaar

De 1/4 m3 handkar is ook weer als nieuw. Puik werk Hans van der Lee en Nico van Meer.

Jeroen Berendsen, bedankt voor de sjablonen.


Handkarren kunnen er weer jaren tegen

26 januari 2017

Hans van der Lee en Nico van Meer zijn flink aan het werk geweest om onze handkarren flink op te knappen!


7 januari 2017

De tuin ligt er heel verlaten bij
De tuin ligt er heel verlaten bij

Brief aan gemeente Waalwijk

7 december 2016

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad van 5 december jl. heeft het bestuur op 7 december 2016 een schrijven verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk en alle raadsfracties.

In deze brief spreken wij onze bezorgdheid uit over de plannen van enkele ondernemers betreffende de huisvesting van grote aantallen arbeidsmigranten naast ons complex, in de hoek begrensd door de Weteringweg, Gasoyensesteeg en de Visbankweg.

De plannen zijn voor ons niet acceptabel.