Welkom op de Goede Aarde

Een mooi volkstuinencomplex aan de Weteringweg in Waalwijk

Als volkstuinders weten wij wat we eten. 'Wij willen geen industrieel verwerkt voedsel'. Dat is ons devies en als het dat nog niet is, laten we dan dit motto gaan hanteren.

De meeste leden, misschien wel iedereen, gaan zorgvuldig om met de grond en de oogst. Deze zorgvuldigheid uit zich in het niet of nauwelijks gebruiken van bestrijdingsmiddelen en de behandeling van de grond. Wij willen onze kinderen en onszelf niet voeden met chemisch behandeld voedsel. 

©2016 Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons informeert indien u gebruik wilt maken van de teksten en foto's op deze site.