Bestuur en commissies

Bestuur

Het  bestuur van de vereniging bestaat (statutair) uit 5 leden. Daarnaast zijn er een aantal commissies die het bestuur ondersteunen. Tevens proberen deze commissies  de leden te helpen bij een groot aantal zaken. Wij zullen de commissies met u doorlopen.

 

Ad van Brunschot     voorzitter               (tuin nr. 62)

Jac Claasen               penningmeester    (tuin nr. 10)

Edwin Pullens           secretaris               (tuin nr. 63)

Nico van Meer          bestuurslid             (tuin nr. 58)

Hans van der Lee     bestuurslid             (tuin nr. 14)

 

 

Toewijzingscommissie

Elk nieuw lid maakt kennis met een lid van deze commissie. Aan de hand van het inschrijfformulier wordt bekeken wat op dat moment de mogelijkheden zijn. In principe  - door de ervaring wijs geworden - begint elke starter met een tuintje van 50 m2. Heeft u aantoonbare ervaring met een groter perceel, dan kunt u in aanmerking komen voor een perceel van 100, 150 of 200 m2.

Zittende leden hebben voorrang op nieuwe leden.

 

Terreincommissie

De terreincommissie zorgt ervoor dat ons complex er netjes uitziet. Daartoe is een werkurenregeling in het leven geroepen. Elk jaar bepaalt de algemene ledenvergadering hoeveel uren er voor de vereniging gewerkt dient te worden. De laatste jaren wordt daar 1 werkavonden oftewel 2 uren voor uitgetrokken. De terreincommissie organiseert deze werkavonden en begeleidt de werkzaamheden.

 

Inkoopcommissie

In de loop van het jaar is deze commissie uiterst actief met het aanbieden van tal van zaken die u nodig kan hebben voor een succesvol tuinseizoen. Door de collectieve inkoop kunnen mooie kortingen bedongen worden bij de leveranciers. Voor het allergrootste deel worden deze kortingen aan u doorberekend, een klein deel dient voor dekking van de kosten en een bijdrage aan de verenigingskas

 

Wat wordt er collectief ingekocht?

  1. Zaden en pootaardappelen. Wij kopen al vele jaren onze zaden in bij zaadhandel Van der Wal uit Hoogeveen. 
  2. Champignonmest en stalmest
  3. Houtsnippers en compost
  4. Potgrond
  5. Plantmateriaal zoals andijvie, sla, diverse koolplanten
  6. Warmteminnende planten zoals komkommers, paprika's, pepers, tomaten etc.

Bepaalde meststoffen zoals compoblauw en kunstmest 12-10-18 zijn altijd op voorraad op het complex.

Maar ook potgrond, vliesdoek en bonenstaken/tonkinstokken zijn doorlopend verkrijgbaar.

 

Technische commissie

Draagt zorg voor al het onderhoud aan pompen, verenigingsgebouw, afrastering, sloten etc.

 

Evenementencommissie

Zorgt er voor dat er bepaalde zaken georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld een 'open dag'.

 

Kascommissie

Controleert de boekhouding en doet daarvan verslag op de algemene ledenvergadering.

 

Websitebeheer

Zorgt er voor dat de site goed en actueel wordt bijgehouden.

 

Clubblad

Vier keer per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief naar de leden verstuurd.

 

Bouwcommissie

Alle opstallen moeten voldoen aan de maatvoering zoals bepaald door het bestemmingsplan.

Tevens is de locatie van de opstallen op de tuin vastgelegd.

Het is de functie van de bouwcommissie e.e.a. in goede banen te leiden.

 

Coördinator veiligheid

Onderhoudt de contacten met de wijkagent en is belast met de veiligheid op het complex.

 

U ziet, er zijn nogal wat leden nodig voor de bemensing van bestuur en commissies. Ongeveer een kwart van de leden is op of andere manier betrokken bij het beheer van tal van zaken. Deze bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van de werkuren.