Wat kost een volkstuin?

Indien u overweegt om een volkstuin te huren moet u rekening houden met de volgende kosten:

 

1. Jaarlijkse kosten

Dit zijn de jaarlijks terugkomende kosten van contributie en de gebruiksvergoeding voor de grond. 

 • Contributie voor de instandhouding van de verenging: € 27,- per jaar
 • Gebruiksvergoeding voor de grondhuur, belastingen etc.: € 0,26 per m2. 
  • Tuin van 50 m2   : € 13,- per jaar. Totaal : € 40,- per jaar
  • Tuin van 100 m2 : € 26,- per jaar. Totaal : € 53,- per jaar
  • Tuin van 150 m2 : € 39,- per jaar. Totaal : € 66,- per jaar
  • Tuin van 200 m2 : € 52,- per jaar. Totaal : € 79,- per jaar

2. Eenmalige kosten

 • Waarborgsom in verband met oplevering bij vertrek: € 35,- . Dit bedrag wordt terugbetaald als u de tuin bij vertrek weer fatsoenlijk en onkruidvrij oplevert. Het bedrag wordt gefactureerd bij het afsluiten van het contract in het eerste jaar.
 • Waarborgsom sleutel:  € 25,- . Dit bedrag wordt terugbetaald bij inlevering van de sleutel. Het bedrag wordt gefactureerd bij het afsluiten van het contract in het eerste jaar.
 • Entreegeld als bijdrage in de investeringen: € 25,-  Dit bedrag wordt gefactureerd in het tweede jaar, als de proefperiode van een jaar of een gedeelte van een jaar is afgelopen.

3. Incidentele kosten

Indien u te laat betaalt, d.w.z. na 1 maart van enig jaar, dan bent u een boete verschuldigd van € 10,-. Wij innen deze boete altijd.

 

4. Werkuren

Elk lid is verplicht jaarlijks algemene werkzaamheden te verrichten. Hiermede onderhouden wij de algemene gedeelten van het complex en zorgen er zo voor dat alles er netjes uitziet. Voor 2023 is het aantal verenigingsuren bepaald op twee. Komt u niet opdagen dan betaalt u een bedrag van € 15,- per niet gewerkt uur. Wij innen deze boete altijd.