Biodiversiteit

Als volkstuinders weten wij wat we eten. Wij willen geen industrieel verwerkt voedsel. Dat is ons devies en als het dat nog niet is laten we dan dit motto gaan hanteren.

De meeste leden, misschien wel iedereen, gaan zorgvuldig om met de grond en de oogst. Dat zorgvuldig omgaan uit zich in het niet of nauwelijks gebruik van bestrijdingsmiddelen en de behandeling van de grond. Wij willen onze kinderen en onszelf niet voeden met chemisch behandeld voedsel.


Aardappelteelt op ons complex

Wij willen geen aardappelmoeheid op onze tuin. Daartoe wordt het systeem van wisselteelt gevolgd: iedere tuin is in drie zones verdeeld en afwisselend kunt u in een zone uw aardappelen poten. Dit besluit is bekrachtigd op de algemene ledenvergadering.

 

De driejarige cyclus verloopt als volgt:

Voor de percelen met even nummers, gelegen aan de westzijde van het middenpad.

Zone 1: in het eerste jaar kunt u aardappelen telen in de eerste 6 meter vanaf het middenpad.

Zone 2: in het tweede jaar kunt u aardappelen telen in de tweede 6 meter, dus van 6 - 12 meter vanaf het middenpad.

Zone 3: in het derde jaar: vanaf 12 meter tot einde tuin.

 

Voor de percelen met oneven nummers gelegen aan de oostzijde van het middenpad.

Zone 1: in het eerste jaar kunt u aardappelen telen in de eerste 5 meter vanaf het middenpad.

Zone 2: in het tweede jaar kunt u aardappelen telen in de tweede 5 meter, dus van 5 - 10 meter vanaf het middenpad.

Zone 3: in het derde jaar: vanaf 10 meter tot einde tuin.

 

Voor de perceeltjes van 50 m2.

Zone 1: in het eerste jaar kunt u aardappelen telen in de eerste 4 meter vanaf het middenpad of erfscheiding.

Zone 2: in het tweede jaar kunt u aardappelen telen in de tweede 4 meter, dus van 4 tot 8 meter vanaf het middenpad of erfscheiding.

Zone 3: in het derde jaar: vanaf 8 meter tot einde tuin.

 

Let op: voor 2020 telen we in Zone 3


Marc Siepman over "humisme"